Thông báo về Hội thảo ba bên của WHO-WIPO-WTO về Y tế công cộng, sở hữu trí tuệ và thương mại trong bối cảnh ứng phó dịch Covid-19

Cục Sở hữu trí tuệ xin trân trọng thông báo để các đại biểu quan tâm có thể đăng ký tham dự Hội thảo ba bên của WHO-WIPO-WTO về y tế công cộng, sở hữu trí tuệ và thương mại trong bối cảnh ứng phó dịch Covid-19.

Vừa qua, Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) và Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã thống nhất kế hoạch tổ chức Hội thảo trực tuyến ba bên về Y tế công cộng, sở hữu trí tuệ và thương mại trong bối cảnh ứng phó dịch Covid-19, dự kiến diễn ra vào lúc 18h00, ngày 27/9/2021 (giờ Hà Nội).

Mục tiêu Hội thảo nhằm nâng cao năng lực chuyên môn ở cấp độ kỹ thuật để tăng cường thông tin cập nhật về diễn biến của đại dịch Covid-19 và các ứng phó nhằm đạt được quyền tiếp cận bình đẳng đến các công nghệ phòng chống dịch Covid-19.

Hội thảo này đề cập đến vấn đề chuyển giao công nghệ và cấp li-xăng, cụ thể là truyền tải thông tin nhằm nâng cao kiến thức và hiểu biết về cách thức vận hành của quyền sở hữu trí tuệ, bí quyết kỹ thuật và chuyển giao công nghệ liên quan đến công nghệ y tế, cũng như các sản phẩm và dịch vụ liên quan.

Hội thảo chuyên đề được tổ chức bằng tiếng Anh. Để tham dự hội thảo cần đăng ký trực tuyến theo đường dẫn:

https://wipo-int.zoom.us/webinar/register/WN_DznPTZYFQvGBFzarj2LHLg

Sau khi đăng ký thành công, đại biểu vui lòng thông báo lại họ tên và đơn vị công tác vào hòm thư: dangkyhoithaoshtt@gmail.com để Cục Sở hữu trí tuệ thống kê, tổng hợp.

Cục Sở hữu trí tuệ xin trân trọng thông báo để các đại biểu quan tâm có thể đăng ký tham dự Hội thảo./.

Nguồn: Cục Sở hữu trí tuệ

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang