Tài liệu họp thẩm định Thông tư quy định biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản năm 2021, Vụ Pháp chế tổ chức họp tư vấn thẩm định đối với dự thảo Thông tư quy định biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Vụ Pháp chế kính gửi Quý Chuyên gia tài liệu họp thẩm định dự thảo Thông tư tại Tệp đính kèm..

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Chuyên gia./.

Tệp đính kèm:

Dự thảo Tờ trình

Dự thảo Thông tư

Tổng hợp giải trình ý kiến

 

Nguồn: Vụ Pháp chế

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang