Tài liệu họp thẩm định Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2018/TT-BKHCN ngày 12/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định tổ chức quản lý Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản năm 2021, Vụ Pháp chế tổ chức họp tư vấn thẩm định đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2018/TT-BKHCN ngày 12/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định tổ chức quản lý Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.

Vụ Pháp chế kính gửi Quý Chuyên gia tài liệu họp thẩm định dự thảo Thông tư được đính kèm tại đây.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Chuyên gia./.

 

Nguồn: Vụ Pháp chế

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang