Quyết định về việc tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác năm 2020

Quyết định về việc tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác năm 2020
 

Nguồn: Vụ Thi đua - Khen thưởng

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang