Lĩnh vực hoạt động
1. Tư vấn chuyển giao công nghệ và kỹ thuật bảo vệ môi trường
- Lập đề án bảo vệ môi trường.
- Quan trắc lập báo cáo giám sát ô nhiễm môi trường định kỳ.
- Lập hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường.
2. Phân tích đánh giá tác động môi trường, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.
3. Thiết kế, xây lắp các công trình xử lý môi trường
- Xử lý nước thải: nước thải thực phẩm, nước thải sinh hoạt, nước thải bệnh viện...
- Xử lý ô nhiễm đất: ô nhiễm đất tại các vùng khai thác mỏ, thâm canh nông nghiệp.
- Xử lý khí thải: khí thải công nghiệp bằng phương pháp hấp phụ.
4. Xây dựng, chuyển giao công nghệ, dây chuyền sản xuất nước tinh khiết
5. Nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ môi trường;
6. Triển khai ứng dụng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu, quy trình công nghệ vào thực tiễn phục vụ công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang