Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng cấp Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ số 2138 bởi Cục đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam ngày 23/10/2018 hoạt động trên các lĩnh vực chính như:
  1.   Khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật – dự toán công trình đo đạc và bản đồ
  2.   Kiểm tra chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ địa chính
  3.   Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500; 1:1.000; 1:2000; 1:5000;
  4.   Đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính
  5.   Xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý
  6.   Thành lập bản đồ chuyên đề
  7.   Khảo sát địa hình, đo đạc công trình.
 

zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang