Viện trưởng: Ông Nguyễn Đắc Bình Minh

Điện thoại cơ quan: 024.39424357

Điện thoại nội bộ:

Số phòng làm việc:

Thư điện tử: ndbminh@most.gov.vn

 

 

 

 

 

Phó Viện trưởng: Ông Nguyễn Văn Lam

Điện thoại cơ quan: 024.39424357

Điện thoại nội bộ:

Số phòng làm việc:

Thư điện tử: nguyenvanlamdh@gmail.com

 

 

 

 

   Phó Viện trưởng: Bà Phạm Thị Mỹ Phương

      Điện thoại cơ quan: 024.39424357

      Điện thoại nội bộ:

      Số phòng làm việc:

      Thư điện tử: ptmphuong@most.gov.vn

        

 

 

     

 

 

    zalo
    Chung nhan Tin Nhiem Mang