Dịch vụ Đo vẽ bản đồ của Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng

Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng được Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam cấp Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ số 655 hoạt động trên các lĩnh vực chính như:
1. Khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật – dự toán công trình đo đạc và bản đồ;
2. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500; 1:1.000; 1:2000;
3. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính các tỷ lệ;
4. Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ;
5. Thành lập các loại bản đồ chuyên đề;
6. Khảo sát, đo đạc công trình.

Ava.Bando.1 6cdaa

giaybando f1caa

Liên hệ:

Phó Viện trường phụ trách: Nguyễn Đắc Bình Minh - 0987 108 666
Điện thoại: 043 941 3217
Địa chỉ: 70 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

Tìm kiếm

Thư viện ảnh

Liên kết website

Thống kê truy cập

Tất cả
Trực tuyến
1825801
16