Nghiệm thu cấp nhà nước nhiệm vụ “Hợp tác, nghiên cứu phát triển cây bơ chất lượng cao tại một số vùng sinh thái thích hợp”

Ngày 15 tháng 4 năm 2016, Tại Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội đồng nghiệm thu cấp nhà nước nhiệm vụ “Hợp tác, nghiên cứu phát triển cây bơ chất lượng cao tại một số vùng sinh thái thích hợp”.

Thực hiện Quyết định số: 763/ QĐ_BKHCN ngày 06/4/2016 của Bộ trưởng bộ khoa học công nghệ về việc thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ cấp nhà nước và tổ chuyên gia đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ hợp tác quốc tế theo nghị định thư, ngày 15 tháng 4 năm 2016, Tại Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội đồng nghiệm thu cấp nhà nước nhiệm vụ “Hợp tác, nghiên cứu phát triển cây bơ chất lượng cao tại một số vùng sinh thái thích hợp”.

IMG 9524 731a6

Hội đồng có 9 thành viên do TS Nguyễn Quốc Hùng – Viện Nghiên cứu Rau quả, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam làm chủ tịch.
Sau 48 tháng (từ tháng 1/ 2012 đến tháng 12/ 2015) triển khai nghiên cứu, nhiệm vụ đã hoàn thành toàn bộ nội dung nghiên cứu và đạt được mục tiêu đề ra, cụ thể như sau:

- Đã điều tra, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và tình hình sản xuất bơ tại vùng Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ và vùng Trung du miền núi phía Bắc;
- Đã tuyển chọn được 16 cây bơ đầu dòng tại Nghệ An và Sơn La;
- Đã tiếp nhận được 06 giống bơ chất lượng cao từ Cu Ba
- Đã xây dựng được 03 quy trình kỹ thuật được hội đồng cơ sở thông qua gồm: Quy trình nhân giống bơ bằng phương pháp ghép nêm, Quy trình thâm canh cây bơ ghép, quy trình ghép cải tạo.
- Đã xác định được 2-3 giống bơ triển vọng thích hợp cho từng vùng sinh thái từ 11 giống thử nghiệm (6 giống bơ nhập nội và 5 giống bơ trong nước)
- Đã xây dựng được 4 mô hình: Mô hình nhân giống bơ, mô hình thâm canh, mô hình cải tạo vườn tạp và mô hình trồng xen bơ trên nương cà phê.
- Đào tạo, tập huấn cho 200 lượt cán bộ cơ sở và người dân về kỹ thuật nhân giống, thâm canh cây bơ.

IMG 9532 a6841

Kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ được Hội đồng đánh giá cao, sản phẩm của nhiệm vụ đầy đủ theo thuyết minh và hợp đồng, kết quả nghiên cứu có tính ứng dụng thực tiễn cao. Báo cáo kết quả có chất lượng tốt trình bày logic, khoa học, số liệu tin cậy, là tài liệu tham khảo tốt cho cán bộ, học viên chuyên ngành nông nghiệp và người dân sản xuất bơ.

Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá thông qua kết quả nghiên cứu của Nhiệm vụ, số phiếu đồng ý đạt là 9/9 (100%), đạt khá (mức B)

Theo Phòng Dự án và Chuyển giao Công nghệ - Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng

 

Tìm kiếm

Thư viện ảnh

Liên kết website

Thống kê truy cập

Tất cả
Trực tuyến
1801014
17