Thông báo Kêu gọi đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai

Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng mời các viện nghiên cứu, trường đại học, các trung tâm nghiên cứu và phòng thí nghiệm, các doanh nghiệp, các tổ chức khoa học và công nghệ…của Việt Nam đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư với Vương quốc Bỉ.
 
Đối tượng tham gia Các nhà nghiên cứu, nhà khoa học hiện đang công tác tại các Viện nghiên cứu, Trường đại học, Trung tâm nghiên cứu và phòng thí nghiệm, các tổ chức khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp… của Việt Nam có hợp tác nghiên cứu và cùng đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư với Vương quốc Bỉ.
Lĩnh vực ưu tiên hợp tác - Biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai
Thời gian thực hiện Tối đa 36 tháng, bắt đầu từ năm 2019
Hạn nộp đề xuất Từ ngày 15 tháng 3 đến hết ngày 24 tháng 5 năm 2018          
Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ của phía Việt Nam (theo mục 3, điều 5, Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN)

     1. Công văn đề xuất đặt hàng của Bộ, ngành, địa phương do Lãnh đạo ký gửi Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị cho thực hiện đề tài/dự án KH&CN theo Nghị định thư với Vương quốc Bỉ trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai.

      2. Đề cương thuyết minh nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư bằng tiếng Việt theo Mẫu 1, Thông tư 12/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 Quy định quản lý các nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư (Thông tư gửi kèm theo), có đủ chữ ký và dấu của các bên liên quan.

     3. Văn bản trao đổi/thỏa thuận hợp tác giữa cơ quan chủ trì của Việt Nam với đối tác nước ngoài trong việc thực hiện các nội dung hợp tác (nếu có).

Quy trình xem xét, tuyển chọn

I. Thông báo kêu gọi đề xuất và xác định nhiệm vụ (theo điều 6, thông tư 12/2014/TT-BKHCN)

         - Thời gian nhận đề xuất từ 15.03.2018 đến 24/05/2018

         - Xem xét đánh giá và phân loại hồ sơ đề xuất nhiệm vụ

         - Thành lập và tổ chức Hội đồng xác định nhiệm vụ

         - Hai Bộ trao đổi về kết quả của Hội đồng xác định các nhiệm vụ và thông qua danh mục để công bố tuyển chọn

II. Thông báo tuyển chọn và thành lập các hội đồng tuyển chọn nhiệm vụ (điều 8, Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN)

        - Thông báo và tiếp nhận hồ sơ thuyết minh tham gia tuyển chọn (mẫu 3 của Thông tư 12/2014/TT-BKHCN)

        - Mở và đánh giá hồ sơ tham gia tuyển chọn

        - Thành lập và tổ chức các hội đồng tuyển chọn

        - Thảo luận và ký kết Nghị định thư cam kết thực hiện

III. Thẩm định và trình Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Nghị định thư (điều 10, Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN)

       - Tổ chức thẩm định đề cương chi tiết đã được tuyển chọn

       - Trình Quyết định phê duyệt nhiệm vụ để thực hiện

       - Ký kết Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ

Tiêu chí đánh giá

   -  Phù hợp với chính sách tài trợ của mỗi quốc gia

   - Phù hợp với các yêu cầu và mục tiêu của nhiệm vụ Nghị định thư (điều 4, thông tư 12/2014/TT-BKHCN)

   - Tính cấp thiết của đề xuất nhiệm vụ hợp tác

   - Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu và tính độc đáo của nhiệm vụ

   - Giá trị gia tăng của hợp tác quốc tế

   - Năng lực chuyên môn và kinh nghiệm hợp tác quốc tế của chủ nhiệm nhiệm vụ và đối tác

   - Tính khả thi của đề tài và khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu

Cơ quan quản lý các nhiệm vụ hợp tác của phía Việt Nam Bộ Khoa học và Công nghệ
Cơ quan quản lý các nhiệm vụ hợp tác của phía Bỉ Cơ quan Chính sách khoa học Liên bang Bỉ
Địa chỉ liên hệ phía Việt Nam Địa chỉ liên hệ phía Bỉ

Ông Trần Văn Hưng

Vụ Hợp tác quốc tế

Bộ Khoa học và Công nghệ

Email: tv.hung@most.gov.vn

Bà Brigitte DECADT

Belgian federal science policy office (BELSPO)

E-Mail: brigitte.decadt@belspo.be

Các văn bản kèm theo:

   - Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ,

   - Phụ lục Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN

Nguồn: Vụ Hợp tác quốc tế

 

Tìm kiếm

Thư viện ảnh

Liên kết website

Thống kê truy cập

Tất cả
Trực tuyến
1824832
10