Thông báo danh sách, thời gian, địa điểm phỏng vấn tuyển dụng Viên chức

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
Công văn số 1976/BKHCN-TCCB ngày 05/7/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019;
Quyết định số 98/QĐ-VPTV ngày 02/12/2019 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 của Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng;
Biên bản cuộc họp xét hồ sơ và phiếu đăng ký dự tuyển ngày của Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển;


Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 của Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển phỏng vấn, kì xét tuyển viên chức năm 2019 của Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng 


Thời gian phỏng vấn: 09h00 ngày 30/12/2019.
Địa điểm phỏng vấn: Hội trường Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng, tầng 6, số 70 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 

1 15d77

 

 

Tìm kiếm

Thư viện ảnh

Liên kết website

Thống kê truy cập

Tất cả
Trực tuyến
1859807
8