Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2019

Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:
1. Vị trí việc làm, số lượng chỉ tiêu tuyển dụng:
Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng tuyển dụng 14 chỉ tiêu viên chức, bao gồm:
Trong đó: 
- Chuyên viên: 01 chỉ tiêu
- Nghiên cứu viên: 13 chỉ tiêu
 
2. Hình thức tuyển dụng:
Hình thức tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển, thực hiện theo 2 vòng:
- Vòng 1: Căn cứ vào Phiếu đăng ký và hồ sơ dự tuyển, tiến hành kiểm tra các điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, nếu phù hợp người dự tuyển sẽ được tham dự vòng 2.
- Vòng 2: Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
 
3. Điều kiện đăng ký dự tuyển:
3.1. Điều kiện đăng ký dự tuyển:
- Là công dân Việt Nam và đang cư trú tại Việt Nam;
- Từ 18 tuổi trở lên;
- Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp, đáp ứng các yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng;
- Có đủ sức khỏe để làm việc;
3.2. Điều kiện không được đăng ký dự tuyển:
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; 
-  Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Toà án hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Toà án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

4. Yều cầu, tiêu chí tuyển dụng theo vị trí việc làm: xem tại file đính kèm

5. Đối tượng ưu tiên xét tuyển:

5.1. Đối tượng ưu tiên theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP 

Đối tượng theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ theo Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ, cụ thể như sau:
1. Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, không quá ba mươi tuổi tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:
- Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông;
- Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học;
- Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.
2. Người có trình độ thạc sĩ, không quá ba mươi tuổi tính đề thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây:
- Đạt một trong ba tiêu chuẩn được quy định đối với sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc nêu trên;
- Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học.
3. Người có trình độ tiến sĩ, dưới 35 tuổi tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ hai tiêu chuẩn quy định đối với người có trình độ thạc sĩ nêu trên.
Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ đáp ứng các tiêu chuẩn nêu trên được tuyển dụng thông qua xét tuyển.
Nội dung xét tuyển gồm:
- Xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển.
- Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
Sau khi ưu tiên xác định người trúng tuyển đối với các đối tượng thuộc chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ của Nghị định 140/2017/NĐ-CP phù hợp với ngành nghề đào tạo và vị trí việc làm, nếu còn chỉ tiêu thì mới thực hiện xét đối với các đối tượng còn lại

5.2. Đối tượng và chế độ ưu tiên theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP
Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển viên chức thực hiện theo Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau:
1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
6. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:
1) Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu);
2) Bản sao Giấy khai sinh, bản sao Giấy Chứng minh thư nhân dân/ Thẻ căn cước công dân, bản sao Sổ hộ khẩu (được cơ quan có thẩm quyền chứng thực);
3) Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4x6cm được chụp trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
4) Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;
5) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
6) Lý lịch khoa học (nếu có);
7) Bản cam kết làm việc lâu dài tại Viện ít nhất là 05 năm (nếu được tuyển dụng).
8) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.
9) 02 ảnh 4x6cm (ảnh được chụp trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).
Hồ sơ dự thi của người dự tuyển được đựng trong 01 túi hồ sơ riêng, ngoài túi hồ sơ ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ và thống kê thành phần hồ sơ bên trong.
Người dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm, hoàn toàn chịu trách nhiệm về hồ sơ đăng ký dự thi. Trường hợp người dự tuyển nộp hồ sơ dự tuyển từ 02 vị trí trở lên, khai không đúng sự thật sẽ bị loại khỏi danh sách xét tuyển hoặc bị hủy kết quả xét tuyển.

7. Phí tuyển dụng:
Mức thu phí: 500.000 đồng/hồ sơ dự tuyển (Năm trăm nghìn đồng/hồ sơ dự tuyển).
8. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:
- Thời gian nhận hồ sơ: trong giờ hành chính các ngày làm việc từ ngày 13/11/2019 đến ngày 13/12/2019.
- Địa điểm nhận hồ sơ: Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng, địa chỉ: tầng 5, số 70 Trần Hưng Đạo - quận Hoàn Kiếm - TP Hà Nội, Điện thoại: 024.39424357.
Lưu ý: Viện sẽ không trả lại Hồ sơ dự tuyển nếu không đạt yêu cầu hoặc không trúng tuyển.

 

Tệp đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1ecb6t2NtHvW8j5yN9c8Zyfh2jnyoKHzl/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/13L_CYXVK6heI26BT8cZrVCv-__wlP4pN/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/16kQX2WU3TRw37Ngnp-vQci4DZieH7DVC/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1fpeG5_ZmmD8s5rS48acZWSaRjR6l-brL/view?usp=sharing

 

Tìm kiếm

Thư viện ảnh

Liên kết website

Thống kê truy cập

Tất cả
Trực tuyến
1825874
15