Thông báo các lớp tập huấn 2019 - Bộ Khoa học và Công nghệ

Kính gửi:  Các đơn vị trực thuộc Bộ                                       

Trung tâm Khoa học Hành chính và Văn thư - Lưu trữ thông báo tổ chức các lớp tập huấn trong tháng 7/2019 và tháng 8/2019.

1. Tên các lớp tập huấn:

  - Lớp “Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng”, thời gian học 03 ngày, từ 22/7 – 24/7/2019.

- Lớp “Quản lý hồ sơ, tài liệu điện tử và xây dựng, tổ chức dự án lưu trữ”, thời gian học 02 ngày, từ 25/7 – 26/7/2019.

- Lớp “Nghiệp vụ công tác văn thư – lưu trữ”, thời gian học 04 ngày, từ 30/7 – 02/8/2019.

- Lớp “Nghiệp vụ công tác hành chính văn phòng”, thời gian học 04 ngày, từ 06/8 – 09/8/2019.

- Lớp “Kỹ năng, nghiệp vụ dành cho cán bộ tham mưu, tổng hợp”, thời gian 03 ngày, từ 14/8 – 16/8/2019.

2. Kinh phí:

- Đối với các đơn vị: Vụ, Văn phòng Bộ, Văn phòng Đảng - Đoàn thể có nhu cầu cử công chức tham gia các khóa bồi dưỡng, đề nghị đăng ký danh sách (gồm các thông tin: họ tên, chức vụ, điện thoại, email, đăng ký lớp tập huấn) về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 15/7/2019 để báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định việc hỗ trợ kinh phí đào tạo.

- Các đơn vị trực thuộc Bộ xem xét, quyết định cán bộ đi học theo thẩm quyền quản lý và tự bảo đảm kinh phí đào tạo.

(Công văn của Trung tâm Khoa học Hành chính và Văn thư-Lưu trữ gửi kèm theo)

Vụ Tổ chức cán bộ thông báo để Quý đơn vị biết và cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng.

Trân trọng./.

Tệp đính kèm:

- Công văn số 212/TCCB ngày 27/6/2019

 

Tìm kiếm

Thư viện ảnh

Liên kết website

Thống kê truy cập

Tất cả
Trực tuyến
1824835
13