Danh mục các Đối tác Quốc Tế

Danh mục những tổ chức, trường Đại học, Viện nghiên cứu... là đối tác quốc tế của Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng ...

Danh mục các Chương trình Hợp tác Quốc tế

Danh mục các chương trình hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đào tạo của Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng với các đối tác Quốc tế ...

Các nhiệm vụ hợp tác Nghị định thư

 Danh mục các nhiệm vụ Nghị định thư nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giữa Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng và các Tổ chức Quốc tế   ...
 

Tìm kiếm

Thư viện ảnh

Liên kết website

Thống kê truy cập

Tất cả
Trực tuyến
1825817
19