Lĩnh vực nghiên cứu

*  Nghiên cứu cơ sở lí luận phát triển kinh tế xã hội và nghiên cứu phát triển công nghệ.


Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn cho phát triển kinh tế - xã hội và phát triển khoa học và công nghệ cho các vùng, lãnh thổ;
Nghiên cứu công nghệ và các giải pháp KH&CN, tiếp thu đánh giá, thử nghiệm, hoàn thiện công nghệ để chuyển giao các công nghệ vào sản xuất phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường. Trong đó ưu tiên lĩnh vực sinh học nông nghiệp, phát triển nông nghiệp - nông thôn và các vùng có điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội khó khăn; vùng chịu tác động nhiều của biến đổi khí hậu;
Cập nhật và xử lý, tổng hợp các số liệu về kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ của các vùng lãnh thổ, tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương, cung cấp cơ sở lý luận, các tư liệu, cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý của Bộ và thực hiện các nhiệm vụ do Bộ giao.


* Tư vấn, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội.


Thông qua việc xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ kĩ thuật, tổ chức đào tạo, tập huấn, thăm quan để chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ, các công nghệ tiên tiến vào thực tiễn sản xuất. Đặc biệt chú trọng lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn và nông dân; xây dựng nông thôn mới;
Tư vấn về công nghệ và đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế tại các địa phương trong vùng, lãnh thổ.
Tư vấn lập và xây dựng và triển khai các dự án quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ, quy hoạch phát triển các ngành và lĩnh vực; quy hoạch phát triển các sản phẩm chủ lực của các vùng, địa phương;
Tư vấn, giám sát, đánh giá chất lượng nông sản đạt chuẩn quốc gia và quốc tế;
Triển khai các dự án sản xuất thử nghiệm, tổ chức sản xuất các sản phẩm chất lượng cao, thực phẩm an toàn và các chế phẩm phục vụ nông nghiệp công nghệ cao;
Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ công nghệ nhằm đẩy nhanh việc ứng dụng các công nghệ mới, thích hợp vào sản xuất và đời sống.


*Nghiên cứu, đánh giá tác động môi trường và dịch vụ KH&CN


Phân tích, đánh giá tác động môi trường và thực hiện các dịch vụ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tại các vùng lãnh thổ;
Hoạt động về đánh giá tác động môi trường và bảo vệ môi trường;
Hoạt động về phân tích, đánh giá tác động môi trường;
Bảo vệ môi trường: Phân tích, xử lí môi trường...

 

 

Tìm kiếm

Thư viện ảnh

Liên kết website

Thống kê truy cập

Tất cả
Trực tuyến
1825879
20