Văn phòng

1. Thông tin chung:

- Tên giao dịch: Văn phòng
- Điện thoại: 39424357
- Địa chỉ: Tầng 5, 70 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Giúp Viện trưởng quản lý các công tác về tổ chức cán bộ, hành chính quản trị, hoạt động tài chính, lao động tiền lương, vật tư tài sản đáp ứng cho các hoạt động khoa học và công nghệ và các mặt công tác khác của Viện.

 • Công tác tổ chức cán bộ: Quy hoạch cán bộ, công tác cán bộ, quản lý nhân sự, phát triển nguồn nhân lực, tuyển dụng và thi tuyển viên chức, đào tạo bồi dưỡng viên chức, điều động, thuyên chuyển cán bộ, quản lý xuất nhập cảnh, bảo vệ chính trị nội bộ.
 • Công tác hành chính: thực hiện công tác văn thư, lư trữ hồ sơ giấy tờ, tiếp khách, lễ tân, vệ sinh, bảo vệ an toàn cơ quan, quản lý sửa chữa phục vụ điện nước sinh hoạt trong Viện.
 • Quản lý, theo dõi các nguồn vốn hoạt động của Viện.
 • Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm theo các nguồn vốn được cấp phát và các hoạt động chuyển giao công nghệ, dịch vụ kỹ thuật của Viện.
 • Hướng dẫn các cá nhân, đơn vị trong cơ quan thực hiện chi tiêu, thanh quyết toán tài chính theo đúng nội dung và đúng quy định của Nhà nước, pháp lệnh tài chính kế toán.
 • Thực hiện các chế độ thanh quyết toán tài chính định kỳ và hàng năm.
 • Công tác lao động tiền lương: xây dựng kế hoạch, quản lý và theo dõi biên chế quỹ lương theo chính sách chế độ tiền lương và các chế độ bảo hiểm hiện hành, quản lý lao động, bảo hộ an toàn lao động.
 • Quản lý toàn bộ tài sản cố định của Viện.
 • Công tác quản trị: quản lý quỹ đất, nhà xưởng, vật tư, trang thiết bị hành chính văn phòng, phòng chống cháy nổ và sử dụng xe ô tô của Viện.
 • Quản lý công tác đầu tư xây dựng cơ bản của Viện.
 • Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật, Hội đồng Lương của Viện.

3. Lãnh đạo phòng:

- Họ và tên: Trần Thị Minh
- Chức danh: Phó Chánh Văn Phòng
- Địa chỉ email:  minhktcrd@gmail.com 

 

Tìm kiếm

Thư viện ảnh

Liên kết website

Thống kê truy cập

Tất cả
Trực tuyến
1825823
11