Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế

1. Thông tin chung:

- Tên giao dịch: Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế
- Điện thoại: 39413217
- Địa chỉ: Tầng 5, 70 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Giúp Viện trưởng quản lý toàn bộ các hoạt động khoa học và công nghệ và hợp tác quốc tế của Viện.

  • Xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ hàng năm và dài hạn của Viện.
  • Lập kế hoạch xét duyệt, nghiệm thu và thực hiện công tác quản lý các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Viện chủ trì và tham gia thực hiện.
  • Quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ của các đơn vị trong Viện.
  • Tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ của Viện.
  • Thực hiện công tác lưu trữ, cung cấp thông tin khoa học và công nghệ lên website.
  • Thường trực Hội đồng khoa học và công nghệ của Viện.

3. Lãnh đạo phòng:

- Họ và tên: Phan Lệ Nga
- Chức danh: Trưởng Phòng
- Email: ph.lenga@gmail.com

 

 

Tìm kiếm

Thư viện ảnh

Liên kết website

Thống kê truy cập

Tất cả
Trực tuyến
1824872
15