Văn phòng

1. Thông tin chung: - Tên giao dịch: Văn phòng- Điện thoại: 39424357- Địa chỉ: Tầng 5, 70 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2. Chức năng, nhiệm vụ: Giúp Viện trưởng quản lý các công tác về tổ chức cán bộ, hành chính quản trị, hoạt động tài chính, lao động tiền lương, vật t ...

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế

1. Thông tin chung: - Tên giao dịch: Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế- Điện thoại: 39413217- Địa chỉ: Tầng 5, 70 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2. Chức năng, nhiệm vụ: Giúp Viện trưởng quản lý toàn bộ các hoạt động khoa học và công nghệ và hợp tác quốc tế của ...
 

Tìm kiếm

Thư viện ảnh

Liên kết website

Thống kê truy cập

Tất cả
Trực tuyến
1824836
12