Phòng Thí nghiệm

1. Thông tin chung:

- Tên giao dịch: Phòng Thí nghiệm
- Điện thoại: 
- Địa chỉ: Tầng 5, 70 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Phục vụ công tác thí nghiệm - thực hành theo chức năng và nhiệm vụ của Viện

  • Tổ chức và thực hiện nội dung thí nghiệm phục vụ các hoạt động nghiên cứu của Viện.
  • Tổ chức thực hiện các dịch vụ phân tích các chỉ tiêu về lý tính của đất, thành phần hoá học của đất, nước, không khí, các loại phân bón, chất lượng nông sản v.v…
  • Tư vấn  phân tích, đánh giá chất lượng nguyên vật liệu, sản phẩm; thực hiện bảo trì, hiệu chuẩn thiết bị phân tích; xây dựng phòng thí nghiệm sinh hóa…
  • Tư vấn xây dựng phòng thí nghiệm theo hệ thống chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO;
  • Tham gia đào tạo và thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ và Viện trưởng giao.

3. Lãnh đạo phòng:

- Họ và tên: Phạm Thị Mỹ Phương
- Chức danh: Trưởng Phòng
- Địa chỉ email: mphuong.en@gmail.com

 

Tìm kiếm

Thư viện ảnh

Liên kết website

Thống kê truy cập

Tất cả
Trực tuyến
1859825
14