Phòng Nghiên cứu Phát triển

1. Thông tin chung:

- Tên giao dịch: Phòng Nghiên cứu Phát triển
- Điện thoại: 
- Địa chỉ: Tầng 5, 70 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Tổ chức các hoạt động nghiên cứu chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội các vùng lãnh thổ.

  • Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội các vùng lãnh thổ;
  • Nghiên cứu phát triển khoa học và công nghệ các vùng lãnh thổ;
  • Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu kinh tế vùng lãnh thổ;
  • Nghiên cứu quản lý bền vững tài nguyên các vùng lãnh thổ;
  • Nghiên cứu, tiếp nhận, hoàn thiện và chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ mới;
  • Nghiên cứu phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa cho các vùng lãnh thổ;
  • Nghiên cứu lợi thế so sách và phát triển các sản phẩm đặc sản, bản địa, chủ lực cho các vùng lãnh thổ;
  • Nghiên cứu hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ và chuyển giao công nghệ mới vào sản xuất;
  • Các hoạt động nghiên cứu, triển khai khác.

3. Lãnh đạo phòng:

- Họ và tên: Tạ Thế Hùng 
- Chức danh: Trưởng Phòng
- Địa chỉ email: tathehung@yahoo.com

 

 

Tìm kiếm

Thư viện ảnh

Liên kết website

Thống kê truy cập

Tất cả
Trực tuyến
1825845
22