Phòng Dự án & Chuyển giao công nghệ

1. Thông tin chung:

- Tên giao dịch: Dự án & Chuyển giao công nghệ
- Điện thoại: 04.39423875
- Địa chỉ: Tầng 5, 70 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

2. Chức năng, nhiệm vụ: 
- Tư vấn, triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ
- Tổ chức ứng dụng và và áp dụng các thành tựu KH&CN vào thực tiễn sản xuất và đời sống
- Tổ chức thực hiện các Dự án sản xuất thử nghiệm, chuyển giao và nhân rộng các kết quả nghiên cứu khoa học
- Thực hiện các hoạt động nghiên cứu, triển khai khác do Bộ và Lãnh đạo Viện giao

3. Lãnh đạo phòng:

- Họ và tên: ThS. Nguyễn Văn Lam
- Chức danh: Trưởng phòng
- Địa chỉ email: nguyenvanlamdh@gmail.com

 

Tìm kiếm

Thư viện ảnh

Liên kết website

Thống kê truy cập

Tất cả
Trực tuyến
1825882
15