Phòng Công nghệ sinh học nông nghiệp

1. Thông tin chung:

- Tên giao dịch: Phòng Công nghệ sinh học nông nghiệp
- Điện thoại: 
- Địa chỉ: Tầng 5, 70 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ sinh học nông nghiệp.

  • Nghiên cứu phát triển công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp;
  • Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ sinh học tiên tiến, hiện đại vào sản xuất nông nghiệp;
  • Nghiên cứu sản xuất các chế phẩm sinh học, sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao;
  • Nghiên cứu và phát triển các nguồn gen cây trồng, vật nuôi bản địa có giá trị kinh tế.
  • Các hoạt động nghiên cứu khác.

3. Lãnh đạo phòng:

- Họ và tên: Tạ Thu Hằng
- Chức danh: Trưởng Phòng
- Địa chỉ email: tthang311@yahoo.com

 

 

 

Tìm kiếm

Thư viện ảnh

Liên kết website

Thống kê truy cập

Tất cả
Trực tuyến
1824867
11