Phòng Công nghệ Môi trường và Biến đổi Khí hậu

1. Thông tin chung:

- Tên giao dịch: Phòng Công nghệ Môi trường và Biến đổi Khí hậu
- Điện thoại: 3942.1077
- Địa chỉ: Tầng 5, 70 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

2. Chức năng, nhiệm vụ:

+ Nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ, đề xuất các giải pháp nhằm bảo vệ môi trường.
+ Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu.
+ Quan trắc, phân tích, đánh giá tác động môi trường và thực hiện các dịch vụ môi trường.

3. Lãnh đạo phòng:

- Họ và tên : Nguyễn Tùng Cương
- Chức danh: Trưởng phòng
- Email: cuongnguyen.crd@gmail.com

 

Tìm kiếm

Thư viện ảnh

Liên kết website

Thống kê truy cập

Tất cả
Trực tuyến
1825813
22