Phòng Dự án & Chuyển giao công nghệ

1. Thông tin chung: - Tên giao dịch: Dự án & Chuyển giao công nghệ- Điện thoại: 04.39423875- Địa chỉ: Tầng 5, 70 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2. Chức năng, nhiệm vụ: - Tư vấn, triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ- Tổ chức ứng dụng và v ...

Phòng Nghiên cứu Phát triển

1. Thông tin chung: - Tên giao dịch: Phòng Nghiên cứu Phát triển- Điện thoại: - Địa chỉ: Tầng 5, 70 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2. Chức năng, nhiệm vụ: Tổ chức các hoạt động nghiên cứu chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội các vùng lãnh ...

Phòng Công nghệ sinh học nông nghiệp

1. Thông tin chung: - Tên giao dịch: Phòng Công nghệ sinh học nông nghiệp- Điện thoại: - Địa chỉ: Tầng 5, 70 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2. Chức năng, nhiệm vụ: Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ sinh học nông nghiệp. ...

Phòng Công nghệ Môi trường và Biến đổi Khí hậu

1. Thông tin chung: - Tên giao dịch: Phòng Công nghệ Môi trường và Biến đổi Khí hậu- Điện thoại: 3942.1077 - Địa chỉ: Tầng 5, 70 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2. Chức năng, nhiệm vụ: + Nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ, đề xuất các giải pháp nhằm bảo vệ môi trường.+ Xây ...

Phòng Thí nghiệm

1. Thông tin chung: - Tên giao dịch: Phòng Thí nghiệm- Điện thoại: - Địa chỉ: Tầng 5, 70 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2. Chức năng, nhiệm vụ: Phục vụ công tác thí nghiệm - thực hành theo chức năng và nhiệm vụ của Viện Tổ chức và thực hiện nội dung thí nghiệm p ...
 

Tìm kiếm

Thư viện ảnh

Liên kết website

Thống kê truy cập

Tất cả
Trực tuyến
1825899
22