Trung tâm Thử nghiệm và Ươm tạo Công nghệ vùng Bắc Trung Bộ

1. Thông tin chung:

Là đơn vị được thành lập mới trên cơ sở đổi mới tổ chức khoa học và công nghệ của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Vùng thành Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng.

- Tên giao dịch: Trung tâm Thử nghiệm và Ươm tạo Công nghệ vùng Bắc Trung Bộ
- Điện thoại:
- Địa chỉ: Tầng 5, 70 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

2. Mô hình hoạt động:

Là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng được mở tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng Nhà nước; trụ sở chính đặt tại xã Thạch Quảng huyện Thạch Thành tỉnh Thanh Hóa.

3. Chức năng, nhiệm vụ:

 • Ươm tạo công nghệ và ươm tạo doanh nghiệp khoa học, công nghệ
  • Liên danh, liên kết với các tổ chức khoa học công nghệ trong và ngoài nước thu thập, thử nghiệm, đánh giá, hoàn thiện và lựa chọn công nghệ thích hợp để chuyển giao vào thực tiễn sản xuất trong vùng và nơi có điều kiện tương tự;
  • Ươm tạo doanh nghiệp khoa học, công nghệ: Hình thành các nhóm kinh doanh các sản phẩm khoa học, công nghệ, tạo điều kiện hình thành doanh nghiệp khoa học, công nghệ trong vùng.
 • Định hướng nghiên cứu, tìm kiếm công nghệ:
  • Xác định nhu cầu, định hướng, đặt hàng các tổ chức khoa học - công nghệ, nghiên cứu, tìm kiếm công nghệ phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của vùng;
  • Tổ chức nghiên cứu, xác định các giải pháp khoa học, công nghệ phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của vùng.
 • Hỗ trợ phát triển các cơ sở khoa học, hỗ trợ phát triển các sản phẩm chủ lực của vùng và địa phương trong vùng:
  • Hỗ trợ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, phát triển sản xuất, thị trường tiêu thụ cho một số sản phẩm chủ lực của vùng.
  • Xây dựng thương hiệu, công nhận xuất sứ hàng hóa cho các sản phẩm chủ lực của vùng
 • Xây dựng các mô hình trình diễn khoa học, công nghệ:
  • Mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;
  • Mô hình phát triển sản phẩm chủ lực (Năng suất cao, chất lượng tốt, hiệu quả cao);
  • Mô hình phát triển sản phẩm nông nghiệp hàng hoá.
  • Mô hình phát triển bền vững.
 • Tổ chức chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật cho các địa phương.
  • Chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực môi trường và biến đổi khí hậu.
  • Chuyển giao công nghệ trong sản xuất Nông nghệp và Phát triển Nông thôn.
 • Tổ chức đánh giá, kiểm định và công nhận chất lượng sản phẩm
  • Tổ chức đánh giá, kiểm định các sản phẩm trước khi đưa ra thị trường.
  • Cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn cho các sản phẩm.
 • Đào tạo, tập huấn, tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học công nghệ
  • Đào tạo nông dân, tập huấn kỹ thuật cho người sản xuất
  • Đào tạo lại cho các cán bộ kỹ thuật sau nhiều năm công tác ở địa phương bổ sung kiến thức về quản lý khoa học, công nghệ, cập nhật tiến bộ kỹ thuật, quy trình công nghệ tiên tiến.
  • Tổ chức hội nghị đầu bờ, hội thảo khoa học, công nghệ qui mô vùng.
 • Kinh doanh, dịch vụ các sản phẩm khoa học, công nghệ
  • Dịch vụ khoa học - công nghệ, liên doanh, liên kết sản xuất, kinh doanh các sản phẩm khoa học - công nghệ trong và ngoài nước.
  • Tổ chức kinh doanh xuất, nhập khẩu và phát triển các sản phẩm khoa học, công nghệ theo quy định của Nhà nước.

3. Lãnh đạo trung tâm:

- Họ và tên: Nguyễn Tiến Dũng
- Chức danh: Giám đốc
- Địa chỉ email: dungnguyentien85@gmail.com

 

Tìm kiếm

Thư viện ảnh

Liên kết website

Thống kê truy cập

Tất cả
Trực tuyến
1825902
25