Trung tâm Quy hoạch Phát triển

1. Thông tin chung:

Là đơn vị được thành lập mới trên cơ sở đổi mới tổ chức khoa học và công nghệ của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Vùng thành Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng.

- Tên giao dịch: Trung tâm Quy hoạch Phát triển
- Điện thoại:
- Địa chỉ: Tầng 5, 70 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

2. Mô hình hoạt động:

Là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng được mở tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng Nhà nước; trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

3. Chức năng, nhiệm vụ:

Tư vấn lập quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ; quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực và quy hoạch phát triển các sản phẩm chủ lực cho các vùng, lãnh thổ

  • Đo vẽ trắc địa và xây dựng bản đồ địa chính.
  • Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh, huyện và vùng lãnh thổ;
  • Quy hoạch xây dựng nông thôn mới;
  • Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ các tỉnh và vùng lãnh thổ;
  • Quy hoạch phát triển các ngành và lĩnh vực khác;
  • Quy hoạch phát triển các sản phẩm chủ lực;
  • Quy hoạch khai thác tiềm năng;
  • Quy hoạch, triển khai, cung ứng nguyên vật liệu, trang thiết bị công nghệ, kỹ thuật cho xây dựng nông thôn mới;
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

3. Lãnh đạo trung tâm:

- Họ và tên: 
- Chức danh: 
- Địa chỉ email: 

 

Tìm kiếm

Thư viện ảnh

Liên kết website

Thống kê truy cập

Tất cả
Trực tuyến
1825917
21