Trung tâm Quy hoạch Phát triển

1. Thông tin chung: Là đơn vị được thành lập mới trên cơ sở đổi mới tổ chức khoa học và công nghệ của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Vùng thành Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng. - Tên giao dịch: Trung tâm Quy hoạch Phát triển- Điện thoại:- Địa chỉ: Tầng 5, 70 Trần Hư ...

Trung tâm Thử nghiệm và Ươm tạo Công nghệ vùng Bắc Trung Bộ

1. Thông tin chung: Là đơn vị được thành lập mới trên cơ sở đổi mới tổ chức khoa học và công nghệ của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Vùng thành Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng. - Tên giao dịch: Trung tâm Thử nghiệm và Ươm tạo Công nghệ vùng Bắc Trung Bộ- Điện thoại: ...
 

Tìm kiếm

Thư viện ảnh

Liên kết website

Thống kê truy cập

Tất cả
Trực tuyến
1825851
15