Additional Info

 • Đầu mối cung cấp thông tin Phòng Nghiên cứu
 • Nguồn gốc Đề tài cấp Bộ

Additional Info

 • Đầu mối cung cấp thông tin Phòng CNSH Nông nghiệp
 • Nguồn gốc Đề tài Cơ sở

Additional Info

 • Đầu mối cung cấp thông tin Phòng Công nghệ sinh học Nông nghiệp
 • Nguồn gốc Quy trình là Kết quả Đề tài cấp Cơ sở

Additional Info

 • Đầu mối cung cấp thông tin Phòng Công nghệ sinh học Nông nghiệp
 • Nguồn gốc Quy trình là Kết quả Đề tài cấp Cơ sở

Additional Info

 • Đặc điểm chất lượng nổi bật Những giống lan Đài Loan đa dạng màu sắc, được tuyển chọn và chăm sóc chuẩn kĩ thuật tại Trạm thử nghiệm và ươm tạo công nghệ Bắc Trung Bộ.
 • Đầu mối cung cấp thông tin Phòng Dự án
 • Nguồn gốc Đài Loan
 

Additional Info

 • Đặc điểm chất lượng nổi bật Sản phẩm dưa được trồng tại Khu nhà lưới 1000m2, Trạm Thực nghiệm và Ươm tạo công nghệ Thanh Hoá; Ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt và quy trình chăm sóc khép kín; Kiểm soát và theo dõi bởi đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm. Chúng tôi cung cấp 2 giống dưa: Hà Lan: Quả vàng, ruột xanh ngọc Israel: Quả xanh, ruột cam vàng Độ ngọt (Brix): 11-13 Trọng lượng: 1,3 - 1,8kg Chúng tôi cung cấp 2 giống dưa: Hà Lan: Quả vàng, ruột xanh ngọc Israel: Quả xanh, ruột cam vàng Độ ngọt (Brix): 11-13 Trọng lượng: 1,3 - 1,8kg
 • Đầu mối cung cấp thông tin Phòng Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ

Additional Info

 • Đầu mối cung cấp thông tin Phòng Dự án
 • Nguồn gốc Quy trình là Kết quả Đề tài cấp Cơ sở

Additional Info

 • Đầu mối cung cấp thông tin Phòng Dự án
 • Nguồn gốc Quy trình là Kết quả Đề tài cấp Cơ sở

Additional Info

 • Đầu mối cung cấp thông tin Phòng Dự án
 • Nguồn gốc Quy trình là Kết quả Đề tài: Đánh giá đặc diểm nông sinh học, xây dựng mô hình thâm canh tổng hợp giống bưởi đường Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Trang 1 / 4