Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống lạnh sản xuất đá lỏng để bảo quản sơ bộ cá ngừ đại dương. Mã số: KC.05.10/16-20

02/08/2021
0 bình luận

I. Thông tin chung về nhiệm vụ: 1. Tên nhiệm vụ, mã số: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống lạnh sản xuất đá lỏng để bảo quản sơ ...

zalo