Quyết định về việc tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác năm 2020

Đăng bởi VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN VÙNG vào lúc 01/04/2021
Quyết định về việc tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác năm 2020
 

Nguồn: Vụ Thi đua - Khen thưởng

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo