Quyết định Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng để giao trực tiếp thực hiện trong Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030, bắt đầu thực hiện từ năm 2022

Đăng bởi VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN VÙNG vào lúc 15/09/2021
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo